Viimati huvitavat

Peagi on algamas järgmised ketrus- ja villavärvimiskoolitused. Info teadete all!!

 

2017. kevad on meil väga hea, varakevadel saime hundist lahti ja suvi algas taas villamölluga - uurisime ja jagasime meie nii varieeruvaid villakuid kvaliteediklassidesse ja mõistatasime, mis neist erinevatest tekstuuridest milleks kasutust võiks leida.

Just lõppes ülipõnev koolitus. Muhumaalambal käis külas kogu Karula Maavillaste seltskond.

Kahe tiheda päeva jooksul kuulsime nii loenguvormis kui otse karjamaal palju kasulikku lammaste tervisest, pidamisest ja villakasutusest. Allpool tilluke valik pilte...

 

 

Oioioi kui pikalt pole siia ridagi tekkinud :( Karmid ja segased ajad on olnud - hunt kolis Muhusse!

(Muhu köster-kooliõpetaja C.W. Freundlich kirjutas 1840. aastal hundijahist Muhus niimoodi:

“Hunti ei olle seäl maal karta. Tulleb talwel üks ja jääb senna, sedda ei jäeta elluse. Kui jä on merrest minnemas ehk jo läinud, ja hunti maal náikse, andwad kirgo-wöörmendri Herrad kohhe käsko, et hundi jahti tehha.

Esmalt sadetakse 52 wahti warra homiko wälja, nisugguste kohtade peäle, mis jo wannast ülles wöetud, et näwad, kuhho pole ehk metsa hunt läinud ja jänud. Se, kes arro sanud, toob kohhe käsko. Enne sedda on jo rahwas keik walmis käsko ootmas, kas 2 ehk 3 tuhhat innimest; sedda möda, kuida käsk olnud. 3 sadda meest lähwad selle tarbiks tehtud wõrkudega 6 ja 7 wersta peäle metsa äre wasto, ja seädwad neid nenda, et kui metsalinne jonega tulleb, kohhe wörko langeb. Suur rahwas sadetakse ümber piirma ja ikka allatassa wörkude pole ajama; karjudes ja püssi lastes. Ka pannakse rahwa keskele 6 meest heade hobbustega, et kui hunti näggewad; kohhe hakkawad tagga ajama, ja nenda ajab üks teise kätte, kunni ta sure hirmuga wõrku lähheb. – Tahhab hunt agga enne rahwa wahhelt läbbi minna, kohhe lastakse püssidega iggalt poolt wasto, (agga ilma kulita) et otse wörko jookseb.
*
Wina ja öllut ei tohhi sel päwal ükski körtsmik müa; sest kui moisawannemad keddagit joobnud näwad, saab körtsmik jodikuga ühtlasse ihho-nuhtlusse alla.

Selle moe peäl saaksid keik kiskjad lomad ka mojal made sees wähhendud, kui rahwas nenda üksinöua olles, kui Muhho-maal”)

Aga juunikuise (9.-10. 06.2016) villakooli pildid saavad ikka üles. Oli äärmiselt tore ja õpetlik üritus. Aitäh kõigile!

 

 

 

Lõikuskuu tegemisi... Äksist saabus 50 kilo lõnga. Seekord peenemat ja ainult pruun ning valge. Villavatiinid Sõrvest tulevad loodetavasti ka varsti ja järgmine laar villakuid pügatakse oktoobri lõpuks.

 

 

Püssinal käib kibekiire karjamaade juurde raadamine. Ka lapstööjõudu ei põlga me mitte ära. 

Muhu noorte töökasvatus (küll nad on tublid!):

 

Juulis toimusid Oina Jüril toorvilla ärakasutamise õppused. Palju väikeseid istumisaluseid sai vilditud ja kõik koos ka ühe suure põrandavaiba. See viimane valmis põlisel murutraktori järel rullimise meetodil ;)

 

Tänavune lammaste laiureis oli eriti seikluslik...

 

Vaadake "Teenuste" osakonnast ka kraasvilla ja lõngapilte. 50 kg valget, tumepruuni ja halli lõnga tuli just koju Äksi vabrikust. Mmmmmm. 

Sellega käisime eputamas ka Muhu jõululaadal:

 

 

Tänavu on noori poisse nii palju peale tulemas, et aastane ilus Mati on müügiks pakkuda:

Mati on esireas, väiksem sarviline must (200.-)

 

 

Sügis käes ja  kamp jälle kenasti kokku aetud. Ületalve ca 90 looma.

 Suvel on aega villaga mängida:

 

Lambad sõitsid lusti:

 

 

Nüüd on siis meie Kesse karjamaal ka aed voolu all ja lambad võivad tulla.

Mere- ja lambakoer Sessi käis isiklikult üle kontrollimas:

Viimased kaks talle sündisid täiesti ootamatult veel püssina pangale mai teisel nädalal.

Titeuputus! Aprill!! Hetkeseisuga 42 talle ja mõni ema veel maha saamata.

Tänavu (2013/2014) talvitub 78 looma, neist viis poissi

 

Agitpropiga on meil ühingus kõik korras

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Totaalne üllatus!

Nelli sai ilusa musta tüdrukuga maha 15.03.13

Ehk siis enam kui kuu enne planeeritud poegimishooega.

Pika peamurdmise järel osutas süüdistav sõrm noorima minevaastase tite - Lavrenti peale.

 

Ületalve jäi sel sügisel 47 looma.

 

Mõned pidid kahjuks ka elu kaotama, sellest sügisesest üritusest kujunes lamba viimase karvani ärakasutamise seminar:

 

Uued püüdmisaiad ja käru on imetoredad. Lammaste transport Oina külast Põitse külla käis üks-kaks-kolm :)

   

 

Lapi, kellest esimest poegijat kahtlustasime, sai viimasena maha. Toredad kaksikud Ludvik ja Lavrenti.

Rahuldav talleaasta - mõningatest koertest ja muudest murdjatest hoolimata.

Talgute järelkaja

Tänuavaldused

Muhus Püssina pangal raadati umbkadastikku lambakarjamaaks

 

 

Design by Joomla 1.6 templates