MTÜ MuhuMaaLammas

MTÜ MUHUMAALAMMAS on loodud Muhu kinnikasvavate loopealsete ja suurte arude taastamiseks ja säilitamiseks.

Kaunite vaadete püsimine eeldab pidevat ekstensiivset majandamist ja seda on jätkusuutlikult  võimalik teha vaid sobivate kariloomade abil.

Ühingu liikmed järgivad kodanikeühenduste eetikakoodeksit  ning tegutsevad lähtuvalt põhikirjast 

Design by Joomla 1.6 templates