Villakool

 

 

 Jätkuvad meie villakooli üritused!

Käimasolevad projektid

 

LEADER-rahastusega toimuva ühisprojekti "Muhu vill" tegevuskava:

  

ÜHISPROJEKTI TEGEVUSKAVA

 

Taotleja

Ärinimi

MTÜ MuhuMaaLammas

Registrikood

80311091

 

Tegevuskava elluviimise periood

Juuni 2016 - september2018

28 kuud

 

Ühisprojekti andmed

Ühisprojekti nimetus

Muhu Vill

Ühisprojekti eesmärgid

Tõsta inimeste teadlikkust põliste pärandmaastike korrashoiust lambapidamise abil ning edendada väikelambapidamist saarel õpetades ära kasutama selliseid paratamatuid lambakasvatussaadusi nagu vill ja nahk. Tuua kokku lambapidajad ja käsitöölised, aidates esimestel toota kõrgema kvaliteediga käsitöövilla tänu paranenud oskustele söötmises ja ravis ning näidata teistele erinevaid võimalusi selle toorme kasutamiseks.

Eesmärgi saavutamiseks vajalike tegevuste kirjeldus tegevuskava elluviimise perioodil koos ajakavaga

1.       Katusealune koolituste läbiviimiseks on vajalik püstitada karjamaa serva, pügamisala lähedusse, seal on lisaks toorvilla ajutisele ladustamisele võimalik läbi viia hands-on tüüpi villasorteerimise õpet, samuti viltimise ja ketramise koolitusi. Rajatis püstitatakse esimesel võimalusel (juuni 2016)

2.       Koolituste teemad on kooskõlastatud kohalike lambakasvatajate ja käsitööhuvilistega. Nenditi vajadust rohkem rääkida villa kvaliteedist, selle seostest lamba tervise ja söödaga, erinevatest villatüüpidest ja villaku sorteerimisest, villa kasutamist kaasaegses ja vanaaja käsitöös, erinevat tüüpi villade erinevast kasutusest.

Igal partneril on aastas võimalus vastutada ühe ürituse eest:

Tegevus

ühik

kogus

ühiku hind

Summa

Koolitaja

Orienteeruv aeg

 

Kolmepäevane villa kvaliteedi alane töötuba (sisaldab materjale, lektoritasu ja lektori transporti)

inimest

15

59 €

880

Liina Kool, TKK

2016 juuni

 

Villa ettevalmistamisele kuluv vabatahtlik töö kahe inimesega

tund

20

4

 

 

 

 

Kahepäevane villa värvimine ja töötlemine (sisaldab materjali, lektoritasu ja lektori transporti)

inimest

20

42 €

840

Liis Luhamaa, Loodusvärvid

2016 juuli

 

Villa sorteerimisele kuluv vabatahtlik töö kahe inimesega

tundi

30

4

 

 

 

 

Villatöötuba: Kraasimine, ketramine jt pärandoskused (sisaldab materjali, lektoritasu ja lektori transporti)

inimest

20

25 €

500

Muhu Muuseum

2016 august

 

Villa sorteerimisele kuluv vabatahtlik töö kahe inimesega

tundi

10

 

 

 

 

 

Nädalane villa kasutamisvõimalused, erinevad villad (sisaldab materjali, lektoritasu ja lektori transporti)

inimest

15

66 €

990

Liina Kool, TKK

2017 juuni

20

Villa valimisele ja ettevalmistamisele kuluv vabatahtlik töö kahe inimesega

tundi

20

 

 

 

 

 

Kahepäevane pügamise ja loomatervise koolitus (sisaldab lektoritasu 4x8 tundi ja lektori transporti)

inimest

30

83 €

2500

Maavillased

2017 juuli

5

Lammaste püüdmisele ja ettevalmistustele kuluv vabatahtliku töö aeg (2 in)

tundi

8

 

 

 

 

 

Kolmepäevane nunovildi töötuba  (sisaldab materjali, lektoritasu ja lektori transporti)

inimest

10

90 €

900

Liisa Tomasberg

2017 juuli

20

Villa ettevalmistamisele kuluv vabatahtlik töö

tundi

20

 

 

 

 

 

Villatöötuba: kahjurid  (sisaldab materjali, lektoritasu ja lektori transporti)

inimest

20

25 €

500

Muhu Muuseum

2017 august

10

Villa valimisele ja ettevalmistamisele kuluv vabatahtlik töö kahe inimesega

tundi

20

 

 

 

 

 

Kolmepäevane noordisainerite koolitus (sisaldab materjali, lektoritasu ja lektori transporti)

inimest

10

70 €

700

Liina Kool, TKK

2018 juuni

20

Villa valimisele ja ettevalmistamisele kuluv vabatahtlik töö kahe inimesega

 

10

 

 

 

 

 

Kolmepäevane viltnaha koolitus (sisaldab materjali, lektoritasu ja lektori transporti)

inimest

10

90 €

900

Liisa Tomasberg

2018 juuli

20

Villa valimisele ja ettevalmistamisele kuluv vabatahtlik töö kahe inimesega

 

12

 

 

 

 

 

Villatöötuba:põlislammas (sisaldab materjali, lektoritasu ja lektori transporti)

inimest

20

23 €

450

Muhu Muuseum

2018 august

5

 

 

 

Eeldatavate tulemuste kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti laiemast mõjust tegevuspiirkonnale

Projekti tulemusena on paranenud käsitööliste suhtumine toorvilla. Noored käsitööhuvilised on teadlikud vanadest käsitöötraditsioonidest ning oskavad neid kasutada kaasaegse kunstkäsitöö tegemisel. On avardunud villa, kui käsitöömaterjali, kasutusvaldkonnad. Käsitöölised ja kunstnikud on tunnetanud kohaliku lambavilla erilisust ja kasutusvõimalusi. Lammastega hooldatud karjamaad pakuvad silmailu nii kohalikele, kui turistidele.

 

Projektitoetuse taotleja ja partneri ülesannete kirjeldus

Taotleja või partneri nimi

Tööülesande kirjeldus

Mtü MuhuMaaLammas

Projekti taotleja, projektijuhtimine ja partnerite ning huvigruppide sidumine, koolituste korraldamine, materjalide ja vahenditega varustamine

Muhu Muuseum

Koolituste korraldamine, oskusteave pärimuslike töövõtete ja materjalide alal

Hellamaa Maanaiste Selts

Koolituste korraldamine, oskusteave

Käsitööselts Oad ja Eed

Koolituste korraldamine, oskusteave

Tartu Kõrgem Kunstikool

Koolituste korraldamine, oskusteave, laborianalüüsid

 

 

Tegevuskava tegevuste elluviimise eelarve kululiigiti[1]

Jooksvad kulud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013 artikkel 61 alusel (personalikulud sh kaudsed kulud, koolituskulud, uuringukulud, tegevuskulud)

Projektijuhtimine

900

eurot

Kaudsed kulud

135

eurot

sümboolika

50

eurot

 

 

eurot

 

 

eurot

Toetatav tegevus või investeeringuobjekt

 

 

eurot

Katusealune

4989,5

 

Koolitused

9160

 

Vabatahtlik tasustamata töö

600

eurot

Kokku

15834,5

eurot

 

Rahastamiskava, milles on märgitud ühisprojektis osaleva partneri kavandatav tegevus ja  sellele vastav kavandatav eelarve[2]

Partneri nimi

Kavandatava tegevuse kirjeldus

Kavandatav eelarve (€)

Mtü MuhuMaaLammas

Varjualuse ehitus

500

Mtü MuhuMaaLammas

Koolitused, organisatoorne töö

200

MuhuMuuseum

Pärandoskuste koolitused, ruumide kasutamine ja andmekandjad

100

HMNS

Käsitöökoolitused, organisatoorne töö

100

Oad ja Eed

Käsitöökoolitused, organisatoorne töö

100

Tartu Kõrgem KK

Materjalikoolitused, materjalianalüüside seadmete kasutusrent

350

Kulud kokku[3]

1350

 

Ühisprojektis osalevate partnerite andmed

 

Nimi

Esindaja nimi

Kontaktandmed

Allkiri

Muhu Muuseum

Meelis Mereäär

Koguva küla

Muhu saar

Saare maakond 94724

+372 50 11 566

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

/digiallkiri/

Tartu Kõrgem Kunstikool

Valeri Nuust

Tartu Kõrgem Kunstikool

reg.kood 70005950

Tähe 38b, 50103 Tartu

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

telefon 7309822

 

/digiallkiri/

MTÜ Muhu-Hellamaa Maanaisteselts

Aime Marksa

94741, Hellamaa küla, Muhu vald, Saare maakond

/digiallkiri/

Oad ja Eed

Ülle Kuusk

Liiva, Muhu vald, Saare mk

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel 5177340

 

/digiallkiri/

 

Kinnitan, et tegevuskaval esitatud andmed on õiged       

Taotleja esindaja nimi

 

Taotleja esindaja allkiri

/digiallkiri/

Tegevuskava allkirjastamise kuupäev

13.04.2016

 

 
Design by Joomla 1.6 templates